Zarobljenici

U Ratničkom glasniku za 1928. godinu, sveska 2, piše da su u Prvom svetskom ratu u neprijateljskim logorima bila 630 002 građanina Srbije.

Podaci o broju srpskih ratnih zarobljenika i interniranih civila, preživelih i umrlih, jesu protivrečni jer primarnih izvora nema a sekundarni izvori, poput izveštaja Crvenog krsta, štampe, svedočenja, procena i poluzvaničnih institucija nisu pouzdani. Tako je na primer, bugarski Crveni krst 27. 08. 1918. godine izvestio međunarodni Crveni krst da u BugarskoJ ima 19 450 srpskih ratnih zarobljenika, a u oktobru iste godine u Srbiju se, po oslobođenju, vratilo 32 000 ljudi. Isti izvor izvestio je i da u Bugarskoj ima 14 324 internirana civila iz Srbije, a u oktobru iste godine, po oslobođenju, u Srbiju ih se vratilo 52 000.

Ćorović Vladimir, Crna knjiga - Patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme svetskog rata 1914-1918. godine

RUSKI RATNI ZAROBLJENICI U PRVOM SVJETSKOM RATU PREMA GRADIVU HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA

JINDRIHOVICE Tamo počiva Glišović iz Čačka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License