U Odbranu Beograda

Dragutin Gavrilović
U ODBRANU BEOGRADA
Junaci!
Tačno u tri časa neprijatelja treba razbiti vašim silnim jurišem, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, mora da bude svetao.
Vojnici! Junaci!
Vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja, naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate, dakle, da se brinete za živote vaše, oni više ne postoje. Zato napred u slavu! Za kralja i otadžbinu! Živeo kralj!
Živeo Beograd!
*

  • *

Beograd je 1915. godine, posle očajne borbe i junačke odbrane, septembra meseca već počeo da posrće i da se kloni padu. Septembra 24. izvršen je još poslednji kontranapad na neprijatelja. Toga dana stigla su odbrani Beograda dva voda sa komandantom majorom Dragutinom Gavrilovićem. Sakupivši oko sebe oficire i vojnike, kao i delove već rasutih jedinica (žandarmerijskih četa i sremskog odreda) zagrmeo je major Gavrilović punim glasom izrekavši navedenu besedu, beseda je imala mađijski uticaj; borba je bila očajna i retko koji vojnik trećeg bataljona da je preživeo taj dan. Sve je otišlo u smrt, a sam major Gavrilović je u tim borbama odlikovan smrtonosnim ranama.

  • * *

Dragutin Gavrilović (1882 - 1945) pukovnik jugoslovenske vojske, koji se istakao u odbrani Beograda 1915. godine, kada je većina njegovih vojnika poginula, a i on sam je bio teško ranjen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License