Ratna propaganda u Prvom svetskom ratu

Ratna propaganda u Prvom svetskom ratu

Prvi svetski rat donosi velike propagandne kampanje, koje se ogledaju u mnoštvu plakata, ali i vojnih oznaka, simbola, mapi. Poruke su svuda slične, kao i grafička rešenja. Dešavalo se da suprotne strane iskoriste isto grafičko rešenje.

Dizajneri najviše posla imaju iz oblasti heraldike. Oni kreiranju simbole za jedinice i činove.

Zaraćeni blokovi pokušavaju da ubede mase u svoje ideje kroz propagandne plakate. Propagandni plakati koji podržavaju nacističku vladu su daleko kompoziciono i idejno napredniji. Njihovo majstorstvo je u jednostavnosti i direktnosti ilustracije urađene u ravnim bojama sa jasnim senkama. Tekstovi autora, kao što su Gipkins i Holvajn su ispisani gustim slovnim teksturama.

ID05_01.jpg

Holvajnovi plakati

ID05_02.jpg

Gipkinsovi plakati

Austrijanac Klinger jedan je od najpoznatijih plakatista nacista. Njegov najuspešniji plakat je propaganda zajma za nacističku borbu. On brojem 8 hvata u zamku Saveznike predstavljene zmajem. Zmaj je proboden sa sedam strela koje predstavljaju prethodne zajmove. Nemački plakati su uglavnom okrenuti ratnom zajmu, jer je vojska dovoljno jaka, a postoji dilema da li pozivati ljude u vojsku na isti način na koji ih pozivamo da probaju marmeladu. Gipkins predstavlja naciste orlom koji stoji na izbušenom savezničkom avionu, a svi kako nemački, tako i saveznički plakati izlaze u časopisu "Plakat". Dva poslednja ratna zajma su urađena od teškog teksta, besprekorno složenog, koji izražava strogoću i preciznost nemačkog stila.

ID05_03.jpg

Klingerov plakat za 8. ratni zajam

Sa druge strane, Britanci predstavljaju ljude u situacijama, kroz ne mnogo spretnu formu . Poruke britanskog plakata su odisale romantičnim militarizmom i pozivale na nostalgičnu odgovoronst prema samom sebi. Najpoznatiji je ipak plakat "Your country needs You" na kome marinac uperenog prsta poziva na mobilizaciju. Kasnije ovaj motiv koriste i Amerikanci pod sloganom "I Want you for US army", na koji dodaju elemente američkog patriotizma.
U doba hipi pokreta ovaj plakat se koristi u svrhu parodije na rat i mobilizaciju pod sloganom "Uncle Sam wants you".

ID05_04.jpg

Britanski ratni plakati i Mongomerijev I want you for the US army
U vreme Prvog svetskog rata, kreiran je najbolji logo svih vremena, logo crvenog krsta. On je predstavljao švajcarsku zastavu, okrenutu u negativ. Ovaj elegantni i promišljeni simbol, kasnije shvaćen i kao simbol hrišćanskog sveta, dizajnirao je Ludvig Holvajn. Holvajn je prevazišao direktnost prikazanu kroz dvodimenzionalna rešenja silueta. Njegova rešenja jasno i realistično prikazuju trodimenzionalnost. Ovaj dizajner se smatra ocem plakata XX veka, jer on smatra plakat medijumom komunikacije, a ne ukrasom.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License