Pjer De Lani

Pjer de Lani

U svojoj obimnoj antologiji Francuzi o Srbima i Srbiji 1912-1918, iz koje donosimo jedan odlomak, prof. Mihailo Pavlović piše da je De Lani publicista, rođen u Parizu 1886. godine. Srbiju je bliže upoznao za vreme balkanskih ratova, kada je u njoj boravio. Među Srbima koje je poznavao i s kojima je bio u dodiru nalaze se Milan Gavrilović, diplomata, novinar i pravnik, istaknuti srpski i jugoslovenski romanista Miodrag Ibrovac, književni kritičar i istoričar, profesor Svetislav Petrović i drugi. Značajni su De Lanijevi studije: Bosna i Hercegovina i razvijanje nacionalne misli, Junačke pesme Srbije, zatim knjiga Jugoslavija gde govori o krizama od 1908. do 1916. Iste, 1916. godine objavio je, u zajednici sa pesnikom Tinom Ujevićem, Početnu gramatiku srpskog jezika.

Francuz o politici Francuske na Istoku

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License