Karadordeve Zvezde Za Engleskinju I Srbina

Karađorđeve zvezde za Engleskinju i Srbina

Prokuplje – Ove godine navršava se 95 godina od početka Prvog balkanskog rata i oslobođenja Kosova, Metohije, Makedonije… Tim povodom, Narodni muzej u Prokuplju organizuje veliku izložbu dokumenata i ličnih predmeta nosilaca Karađorđeve zvezde, najvišeg ratnog odlikovanja tog doba. Kustosi Petko Marjanović i Darko Žarić priredili su izložbu, a istoričar mr Radoje Kostić opisao je u knjizi "Toplički vitezovi" sudbine i podvige 111 Topličana koji su u ratovima od 1912. do 1918. zaslužili ovo veliko priznanje.

Sudbina svakog od njih posebna je priča, dostojna antičkih drama. S jeseni 1912, Toplica se našla u centru svetskih zbivanja: ovde je početkom oktobra, samo za četiri dana, mobilisano više od 20.000 boraca od kojih su formirana četiri puka. Među njima bio je Drugi pešadijski puk "Knjaz Mihailo", koji će potom, zbog pokazanog junaštva, dobiti naziv Gvozdeni puk.

Među njima bio je i redov Janaćko Jović, sin Ubavke i Aksentija iz sela Donja Rečica kod Prokuplja. Kad je Vrhovna komanda, na kraju ratovanja, zatražila od štaba Drugog gvozdenog puka da joj dostavi spisak deset najhrabrijih boraca, prvi na listi bio je Janaćko, iako je već davno bio mrtav. Posmrtno je dobio i drugu Karađorđevu zvezdu sa mačevima. Malo je takvih slučajeva zabeležila istorija. Sećanje na njega i njegova odličja sačuvao je bratanac Stanko, ali i Flora Sanders, znamenita engleska bolničarka, kojoj je Janaćko bio velika ljubav i o kome je napisala knjigu "Voljeni narednik".

Razbio "Bana Jelačića"

Kao napredni dečak, Janaćko je poslat u Beograd gde je završio gimnaziju i počeo da radi kao novinar. Čim je objavljen rat Turskoj, prijavio se među prvima i raspoređen je u Drugi puk Moravske divizije. U Kumanovskoj bici, zbog neviđene hrabrosti, unapređen je u kaplara. Srebrnu medalju za hrabrost zaslužuje u bitkama za Prilep i Bitolj i dobija čin potporučnika. U Drugom balkanskom ratu opet Janaćko sa svojim borcima čini neviđena junaštva: samo u jednoj akciji zarobljava više od 100 bugarskih vojnika. Dobio je čin narednika i zlatnu medalju za hrabrost, ali i prvu ranu.

Sa izbijanjem Prvog svetskog rata, opet je u Gvozdenom puku, gde na Ceru juriša na Tekeriš. Tada je, po drugi put, odlikovan zlatnom medaljom za hrabrost. Potom, u borbama na Drini, uspeo je jednom da zarobi 125 vojnika austrougarskog 76. puka "Ban Jelačić", koji su sasvim razbili. U krvavim borbama na Vrapčjem brdu kraj njega gine Dimitrije Tucović, a Janaćko, iako ranjen, uspeva da se izvuče. U borbi za oslobođenje Beograda teško je ranjen i prvi put odlikovan Karađorđevom zvezdom sa mačevima.

Regent doneo odlikovanja

Godine 1915, sa svojom četom štiti odstupnicu u borbama kod Velesa, Prilepa i Bitolja. Tu mu dodeljuju Floru Sanders, koja je odbila da se evakuiše sa engleskom bolnicom, gde je radila kao bolničarka, i zahtevala da se sa oružjem pridruži srpskim borcima. Rasporedili su je kod najboljeg komandira čete, ali je Janaćko, piše ona, primio sa prezirom. "Što mi saveznici ne pošalju oružje i municiju, nego ženu, konzerve i čarape", rekao je Janaćko. On joj je lično, ipak, dao svoju zvezdicu i unapredio je u kaplara, kad je video kakav je borac. A na strašnom putu kroz Albaniju Janaćko pada u veliku vrućicu i Flora ga leči i spasava. Tada se razvija velika ljubav koja se nikad neće ugasiti, kao ni ona prema otadžbini.

Na Solunskom frontu Gvozdeni puk se našao u centru napada na bugarski front, a Janaćko ga u silovitom jurišu probija svojom četom. Forsira zatim Crnu reku i kreće opet prema svom Bitolju. I – pada smrtno pogođen, sa tek 27 godina. Kad je to saznala Flora, dohvatila je bombe i sama jurnula na rovove. Tu je i ona pala teško ranjena, a u bolnici je posećuje regent Aleksandar i dodeljuje joj Karađorđevu zvezdu. Posmrtno je i Janaćko dobio i drugu Karađorđevu zvezdu sa mačevima…– Dolazila je Flora i posle Drugog svetskog rata u Beograd. Bio sam tada student, pa sam otišao da je vidim. Potekle su suze i njoj i meni. Sačuvali smo sva njegova odlikovanja – kaže za "Politiku" Stanko Jović, bratanac Janaćkov. Ni u rodnom selu, ni u Prokuplju, Janaćko nema obeležja, iako je Narodna skupština FNRJ posle rata donela uredbu po kojoj se nosioci Karađorđeve zvezde izjednačavaju u svemu sa nosiocima ordena narodnog heroja.
objavljeno: POLITIKA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License