Gospoda Harlej Na Zejtinliku

Catherine Harley3. maj 1853 - 7. mart 1917
Na Srpskom vojničkom groblju u Solunu, na Zejtinliku, počivaju posmrtni ostaci 7.565 ratnika sa Solunskog fronta. Tu leži i 1350 britanskih ratnika. U prvoj parceli groblja podignut je poseban spomenik gospođi Ketrin Harlej, sestri britanskog glavnog komandanta na Zapadnom frontu feldmaršala Heiga. To je, inače, jedina žena sahranjena na vojničkom groblju Zejtinlik. Gospođa Harlej je bila veliki prijatelj i dobrotvor srpskog naroda. Ona je za vreme rata došla u Srbiju kao šef jedne engleske sanitetske misije. Poginula je za vreme boravka u oslobođenom Bitolju, 1917. godine, za vreme jednog od mnogobrojnih artiljerijskih bombardovanja grada od strane nemačke i bugarske artiljerije. U znak večne zahvalnosti, oficiri Dopunske komande Srpske vojske podigli su joj veoma lep spomenik od belog mermera i tesanog kamena sa velikim mermernim krstom koji dominira nad celom parcelom. Na spomen-ploči urezan je datum njenog rođenja i smrti (3. maj 1853 - 7. mart 1917) i sledeći stihovi na srpskom i engleskom jeziku:

Na tvom grobu umesto cveća
Srpska zahvalnost večno
će cvati,
Za tvoje delo i tvoje ime
Pokolenja će daleka
znati.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License