Crna Knjiga

Vladimir Ćorović

Crna knjiga

Patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme svetskog rata 1914-1918. godine

Internet izdanje
Izvršni producent i pokrovitelj:
Tehnologije, izdavaštvo i agencija
Janus
Beograd, 27. januar 2002.
Producent: Zoran Stefanović
Likovno oblikovanje: Marinko Lugonja
Digitalizacija tekstualnog i likovnog
materijala: Nenad Petrović
Korektura: Saša Šekarić, Nenad Petrović
Štampano izdanje:
Treće izdanje

Izdavač: Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godine, njihovih potomaka i poštovalaca Beograd - podružnica Trebinje, Beograd 1996
Za izdavača. Krsto Kojović
Urednik Vojislav Begović
Štampa: Čigoja štampa, Beograd, Studentski trg 15
Tiraž: 3000 primeraka

http://www.lopare.net/forum/filozofija-religija-i-istorija/6446-crna-knjiga.html

Prof. dr Vojislav Maksimović

Pred "Crnom knjigom" Vladimira Ćorovića

Vladimir Ćorović: Crna knjiga: Patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme svetskog rata 1914-1918 godine

I Demonstracije iza atentata.

II Taoci.

III Internirci u Aradu

IV Nasilja i zločinstva vojske.

V Nasilja vojske prema Srbima vojnicima.

VI Vojni sudovi.

VII Internirci u Doboju.

VIII Internacije u drugim mestima.

IX Progonstva građanskih vlasti. Ratno sudstvo.

X Sistematsko iscrpljivanje.

Napomena.

Bilješka o piscu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License